Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse udføres og betales som udgangspunkt af grundejerne, hvis grund skal beskyttes mod erosion eller oversvømmelse fra havet.

Hvis du ønsker, at etablere kystbeskyttelse, fx høfder, diger eller sandfodring i Odder Kommune skal du udfylde ansøgningsskemaet og samtykkeerklæing og sende det på mail til: miljoe@odder.dk.

Link til ansøgningsskemaet og samtykkeerklæring.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed på projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning, eller andre former for terrænændringer, samt kystbeskyttelsesprojekter der udføres af staten.

Du kan finde flere oplysninger om kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside.