piger leger i blomster

Biodiversitetsplan

Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er variation af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen. I dag er den vilde natur mange steder trængt. En lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. Natur kræver plads og sammenhængende arealer hvor livet kan vandre og udfolde sig. Vi kan forbedre naturen.

Idéfase er slut

Odder Kommune har afholdt en inspirationsaften den 29. januar 2019 om biodiversitetsplan. I forlængelse af inspirationsaftenen har der været en offentlig idéfase på 8 uger.

Få mere at vide i punkterne herunder: