piger leger i blomster

Biodiversitetsplan

Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er variationen af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen. I dag er den vilde natur mange steder trængt. En lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. Natur kræver plads og sammenhængende arealer hvor livet kan vandre og udfolde sig. Vi kan alle sammen gøre noget for at forbedre naturen og standse tilbagegangen af biodiversitet.

Den offentlige høring sluttede den 25. august 2020.

Foto- og videokonkurrence

Til biodiversitetsplanen efterlyser vi fotos af udvalgte fokusarter, som du selv har taget her i Odder Kommune. Se hvilke under afsnittet med fokus og ansvarsarter samt under afsnittet Bilag IV-arter. Har du et foto eller en video, vi må bruge i biodiversitetsplanen, kan det indsendes til e-mail: miljoe@odder.dk. Der er præmie til de 3 bedste fotos eller videoer.

Til biodiversitetsplanen er koblet et kort, hvor alle kommunens borgere kan indberette egne eller fælles arealer der er udlagt til biodiversitet. I nedenstående bjælke kan du tilgå kortet og indberette arealer til biodiversitet.