piger leger i blomster

Biodiversitetsplan

Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er variation af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen. I dag er den vilde natur mange steder trængt. En lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. Natur kræver plads og sammenhængende arealer hvor livet kan vandre og udfolde sig. Vi kan forbedre naturen.

Inspirationsaften
Vær med til inspirationsaften, hvor du har mulighed for at komme med dine forslag og idéer til planen, inden Odder Kommune udarbejder en biodiversitetsplan.

Inspirationsaftenen er tirsdag den 29. januar kl. 19.00-21.00 i Pakhuset Odder, Banegårdsgade 5.

Sammen vil vi skabe en rigere natur i Odder Kommune.

Få mere at vide i punkterne herunder: