Søby Rev

Søby Rev

Holmene ved Søby Rev består af et par sandrevler, som ligger ca. 2 km. fra kysten. Arealet er omkring 7,5 ha. Revlerne er i stadig vækst, og de er bevokset med græs, marehalm strandplanter og enkelte rosenbuske.
 
Der er adgang forbudt i tiden 1. april til 15. juli af hensyn til ynglefuglene. Området er en del af Ramsarområde 13.
 
Udpluk af fuglearter på og ved Søby Rev
Knopsvane, Grågås, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Strandskade, Klyde, Stor Præstekrave, Rødben, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Splitterne, Havterne, Fjordterne, Gravand, Klyde, Fiskehejre, Knortegås, Gråand, Pibeand, Bjergand, Sortand, Fløjlsand, Stenvender, Stor Regnspove, Lille Kobbersneppe, Hvidklire, Mudderklire, Islandsk Ryle
 
Kilde: Ebbe Teibel