Grøftekant med vilde blomster

Nyheder og tiltag

I forbindelse med at Odder Kommune har vedtaget en biodiversitetsplan, bliver der også igangsat flere initiativer, der skal øge biodiversiteten i kommunen. Nogle af dem er allerede i gang, andre bliver sat i gang senere og der kommer også flere til undervejs, men du kan se nogle af dem her.

  • Vi har indkøbt 100 fuglekasser og 5 uglekasser. Nogle af dem bliver sat op rundt omkring i kommunen, mens andre bliver uddelt til de forskellige lokalråd, som så selv kan vælge hvor de skal sættes op.
  • Vi igangsætter en kampagne for biodiversitet på grønne arealer i erhvervsområder.
  • Vi afholder en workshop om naturvenlig drift af grønne arealer for vores ansatte i Fælles Drift og Service, der står for den daglige drift af kommunens grønne arealer.
  • Vi udlægger flere kommunale grønne arealer med naturvenlig drift.
  • Vi udvælger 50 procent af de kommunale skove, der skal udlægges som naturskove.
  • Vi vil løbende holde oplæg om, hvad du selv kan gøre for at øge biodiversiteten i din egen have.

Nyheder og tiltag fra Odder Kommune:

Vi slår mod gold hejre

Der bliver i øjeblikket gjort en ekstra indsats mod plantearten gold hejre. Læs mere her.


Stykke af et kvashegn

Vær med til at bygge Danmarks største kvashegn

Har du planlagt en tur på genbrugspladsen med grenaffald i weekenden? Vent lidt med det - det kan nemlig blive del af vores nye, store kvashegn. 11.6.2021
Læs mere

Vej med grøftekant
Nu skal grøftekanterne slås

Nu nærmer tiden sig, hvor kommunens grøftekanter skal slås. 7.6.2021
Læs mere her.

Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Nyt naturplejeprojekt ved Rævs Å

Odder Kommune har opstartet et nyt græsningsprojekt syd for Rørthvej langs Rævs Å. 3.6.2021
Læs mere

 

Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Støt biodiversiteten med gratis frø

Skab mere biodiversitet ved at plante frø i din have eller på jeres fællesarealer. 31.5.2021
Læs mere

Billede af stor vandsalamander og sommerfugl
Bioblitz i Sondrup-området

Odder Kommune afholder en såkaldt Bioblitz d. 26. juni i samarbejde med DN-Odder. Her kan du hjælpe med registrere så mange arter som muligt, så vi bedre kan beskytte de naturværdier som findes i området. 26.5.2021
Læs mere


Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Urørte skove og tilskudsmuligheder for private

En stor del af de mest truede arter findes i gamle urørte skove med naturlige dynamikker. Her kan man finde forskellige hjemmehørende træer og buske, væltede stammer, dødt ved, områder med varierende fugtighed, skovlysninger og skovbryn. 25.5.2021
Læs mere


Mennesker der spiser på café i Silkeborg

Søg Odder Kommunes pulje til biodiversitet

I forbindelse med Odder Kommunes deltagelse i konkurrencen DKVild har vi oprettet en pulje for grundejerforeninger og lokalråd, der vil arbejde med biodiversitet. 11.5.2021
Læs mere


Ko græsser på engområde

Kom til klimamøde på nettet

Odder Kommunes klimaudvalg holder borgermøde. Det bliver digitalt, og du kan være med. 19.4.2021
Læs mere om klimaet


Eng med orkideer

Biodiversiteten i fokus i Odder

En ny, stor biodiversitetsplan skal gøre livet lettere for naturen i Odder Kommune. 29.3.2021
Læs mere


Eng med orkideer

Odder Kommune vil være Danmarks Vildeste

Kommunen skal dyste med en række andre danske kommuner om at have den vildeste og grønneste natur. 26.3.2021
Læs mere her.


Blomstrene grøftekant

Flere græsarealer skal være vilde

Flere græsarealer i Odder Kommune kommer til at vokse vildt i det nye år.
Læs mere


Mennesker der spiser på café i Silkeborg

100 nye fuglehjem er bestilt

Mange fugle kan komme i bolignød den næste tid, og derfor får Fælles Drift og Service leveret 100 nye fuglekasser. 25.2.2021.
Læs nyhed 


Opsætning af fuglekasser

Fuglekasser bliver sat op i hele kommunen

De fuglekasser, som blev leveret til Fælles Drift og Service tidligere på måneden, er i fuld gang med at blive sat op over hele kommunen. 12.3.2021.
Læs mere


Fugekasser afhentes hos Fæles drift & Service

Opsætning af uglekasse

For at højne biodiversiteten sætter Fælles Drift & Service bl.a. uglekasser op. 3.3.2021.
Læs nyhed


Uglekasser

100 nye fuglehjem er bestilt

Mange fugle kan komme i bolignød den næste tid, og derfor får Fælles Drift og Service leveret 100 nye fuglekasser. 25.2.2021
Læs mereKonsulent og landmand

Gratis økologisk omlægningstjek i Odder Kommune

Odder Kommune tilbyder i samarbejde med Økologisk Landsforening gratis omlægningstjek til landmænd i kommunen som del af Klimakommune Plus-projektet. 25.2.2021
Læs mere

blomstrene eng

Invitation til markvandring

Der skal etableres et grønt bosætningsområde i Assedrup, og i den forbindelse inviterer Odder Kommune på markvandring. 26.11.2020
Læs mere

Mark med vindmølle

Odder skruer op for klimaambitionerne

Odder Kommune er kommet med i et projekt, der skal være med til at skabe ambitiøse klimahandlingsplaner i kommunen. 20.11.2020
Læs mere

Rathlousdaldæmningen

Rathlousdaldæmningen blev indviet

Onsdag eftermiddag blev dæmningen ved det nye oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal indviet. 11.11.2020
Læs mere


Biolog Tanja Marie Asp

70 frivillige har meldt sig til at plante Saksild Folkeskov med 8000 træer og buske

De er delt op i hold over weekenden, så forsamlingsforbuddet holdes. Hør her landskabsarkitekt, Tanja Marie Asp, fortælle om planteprojektet.
Se video på Facebook fra træplantningen og Læs mere om projektet

 

Tegning af træer

Grib spaden for nu planter vi træer i Saksild folkeskov

Tilmelding til på lørdag og søndag er stadig mulig. 26.10.2020
Læs mere


Vandsalamander

Se vinderbillederne fra biodiversitetsplanen

Der er nu fundet vindere i konkurrencen om bedste billede af fokusarter til den nye diversitetsplan. 23.10.2020
Læs mere

Landskab ved Aalstrup

Ny sti med fortællinger på vej i Aalstrup

Grønt Partnerskab i Aalstrup får 439.556 kr. i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje. 25.09.2021
Læs mere

Vandsalamander

Oversvømmelsesbassin på vej

Arbejdet med at etablere et vandbassin ved Rathlousdal er igangsat. Det er første tiltag i klimatilpasning af Odder by. 24.09.2020
Læs mere


Odder Å set fra drone

Fri passage giver flere ørreder i Odder Å

For to år siden blev spærringer fra fire gamle vandmøller fjernet i Odder Å, for at give fri passage for gydende havørreder. DTU Aqua har nu målt fremgang i tæthed af ørredyngel. 18.09.2020
Læs mere


Den nye bro ved Lundeskoven og Præstelunden

Fire hektar ’ny’ skov i Odder

Torsdag formiddag sagde borgmesteren officielt tak for en utraditionel gave – fire hektar skov. 27.08.2020
Læs mere


Maria Reumert Gjerding og Uffe Jensen

Odder er Jyllands første Klimakommune Plus

Odder Kommune tager endnu et skridt i indsatsen for at blive en mere klimavenlig kommune. 25.08.2020
Læs mere

Løvfrø

Hør løvfrøen i de nye boligområder i Odder Vest

I Odder Vest kan man for tiden høre et kor af kvækkende løvfrøer i vandhuller og regnvandsbassiner. 03.06.2020
Læs mere


Græssende heste

Naturplejeprojekt på Blæsbjerg

Odder Kommune har startet et spændende naturplejeprojekt på et kommunalt ejet naturareal på Blæsbjerg ved Ballevej. 01.04.2020
Læs mere

Kresten Bjerre

Klimaudvalg er klar til at trække i arbejdstøjet

Odder Kommunes nye klimaudvalg er klar til at holde det første møde og søger tre unge medlemmer. 05.02.2020 
Læs mere


Tegning af træer

Saksild Folkeskov bliver en realitet

I efteråret 2020 bliver der etableret en ny skov i Saksild i Odder Kommune med støtte fra indsamlingen "Danmark Planter Træer". 06.11.2019
Læs mere

Græsstykke med blomster

Mere biodiversitet i Odder

Forsøg med at få mere biodiversitet i Odder har indtil videre været en stor succes. 04.10.2019
Læs mere

Skolebørn planter træer

150 skolebørn plantede nye skov

150 skolebørn fra Parkvejens Skole og Vestskolen afdeling Vestermarken og Skovbakken plantede ny skov med 2000 træer og buske. 08.10.2019
Se video på Facebook

Jordstykke ved Hundeskoven i Odder

Skolebørn planter børne-skov i Odder

Skolebørn skal plante børnenes skov i Odder – for naturen, biodiversiteten og klimaet. Skovplantningen foregår tirsdag den 8. oktober. 26.09.2019
Læs mere 


Eng med orkideer

Ny Plan for forvaltning af grøftekanter

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget ”Plan for forvaltning af grøftekanter i Odder Kommune”. 26.08.2019
Læs mere


Planning af ålegræs

Udplantning af ålegræs i Horsens Fjord

Hjælp med at plante ålegræs i Horsens Fjord til glæde for havmiljøet.
Horsens, Hedensted og Odder Kommuner samt lokale foreninger med interesse for Horsens Fjord har fået grønt lys af Kystdirektoratet til at udplantning af ålegræs. Ålegræsset dæmper bla. sandvandring, giver skjul til smådyr og fisk, og forbedrer fjordens selvrensende evne. Har du lyst til at give en hånd? 24.06.2019 
Læs evt. baggrund


Græs og blomster

Der skal være mere biodiversitet i Odder

Fælles Drift & Service udvælger grønne arealer rundt om i kommunen, som får lov til at ligge urørt. 03.06.2019
Læs mere