Udskiftning og renovering

Olietanksbekendtgørelsen anfører, at det at udskifte en eksisterende tank er at opfatte som en ny-etablering og derfor skal den nye tank og rørsystemet bringes i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse ved en udskiftning/renovering. Læs om etablering af olietanke.
Er der kun tale om, at rørere udskiftes/renoveres, er det kun disse, der skal overholde gældende bekendtgørelse - men den eksisterende tank skal stadig være lovlig efter udskiftningen af rørene.