Erhvervsmæssig indvinding

Al erhvervsmæssig råstofindvinding på land kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen i henhold til lov om lov om råstoffer §7, stk 1.
Kommunalbestyrelsens sagsbehandling baseres på et ansøgningsskema, der udfyldes og indsendes af entreprenøren, der ønsker at foretage råstofindvinding. Skemaet skal tillige være underskrevet af ejendommens ejer.
Læs om reglerne for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på Naturstyrelsens hjemmeside.