Ikke-erhvervsmæssig indvinding

Ved ikke-erhvervsmæssig indvinding forstås indvinding til ejerens brug på egen ejendom, f.eks. til vedligeholdelse af interne mark- og skovveje m.v. De indvundne råstoffer må ikke sælges til videre forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder. Det er muligt at give andre (f.eks. naboer) en tilsvarende begrænset udnyttelsesmulighed.
Vedrører indvindingen et skovareal, forudsættes der en særlig tilladelse i henhold til skovlovens regler.

Indvinding over 200 m3
Hvis indvindinger på årsbasis overstiger de 200 m3 skal der ske anmeldelse til kommunen af en ikke-erhvervsmæssig indvinding. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om indvindingsområdet samt art, mængde og anvendelsen af råstoffet. Kommunen kan så inden 4 uger fra modtagelsen stille vilkår for indvindingen. Der skal foretages efterbehandling enten løbende eller efter afslutningen af ikke-erhvervsmæssige indvindinger over 200 m3.
Læs om reglerne for ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Prøvegravning
I forbindelse med forberedelse af en ansøgning er det nødvendigt at foretage prøvegravninger. Hvis prøvegravningen overstiger 200 m3 skal dette anmeldes.
Du kan hente et anmeldelsesskema på Naturstyrelsens hjemmeside 
 

Indvinding under 200 m3
Ifølge råstofloven kan der uden videre foretages ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding, såfremt den årlige samlede mængde er under 200 m3.