Rød blomst

Råstoffer på land

Råstofadministrationen på land er opdelt således, at regionsrådet har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan mens kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.

Regionen har i 2008 lavet en råstofplan, hvor de udpeger råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kun i de områder, der bliver udpeget som graveområder, kan der ansøges om kommunal tilladelse til at starte en gravning. I interesseområderne kan der som udgangspunkt ikke søges om tilladelse til gravning andet end i helt særlige tilfælde.

Region Midtjylland har revideret råstofplanen ved at tage udgangspunkt i råstofgraveområderne og -interesseområderne i den gældende Råstofplan 2008, med justeringer og ændringer. Planen blev vedtaget i efteråret 2012 og offentliggjort. Planen blev påklaget, og klagerne er videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Råstofplan 2008 er derfor fortsat gældende.

Læs mere om råstoffer hos Region Midtjylland.