Røg, støj og støv

Røggener fra naboen
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i Odder Kommune. Det er dog tilladt at afbrænde rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser samt at afbrænde tørt træ- og grenaffald Sankt Hans Aften under iagttagelse af gældende bestemmelser om miljø og brandsikkerhed.

Læs mere om afbrænding på borger.dk

Støj fra naboen
borger.dk kan du læse om, hvad du kan gøre ved nabostøj og om hvordan du kan begrænse din egen støj.