Tomgangsregulativ

Byrådet har vedtaget et Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang