Det åbne land

Spildevandsafgift er en statslig punktafgift der opkræves for ejendomme beliggende udenfor kloakeret opland - det åbne land. Afgiften opkræves sammen med din ejendomsskat og fremgår af ejendomsskattebilletten.
Afgiften beregnes ud fra dit forbrug af brugsvand pr. m3. Vandforbruget oplyses fra vandværk eller ejer og ikke oplyst et minimum på 170 m3.
Taksten afhænger af, hvordan spildevandet renses på din ejendom.

I det åbne land er store dele af Odder Kommune berørt af krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme.

Modtager du påbud om forbedret spildevandsrensning anbefales det, at du tager kontakt til en autoriseret kloakmester, som kan vejlede dig i valg af renseløsning på netop din ejendom. Forbedret spildevandsrensning betyder, at der typisk etableres en ny bundfældningstank og dertil et anlæg til yderligere rensning af spildevandet. I opland til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof, svarende til at renseanlægget skal opfylde Klasse O. I opland til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor og renseanlægget skal opfylde Klasse OP.

Stilles der et påbud om forbedret spildevandsrensning vil dette ofte ledsages af et tilbud om at indgå et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen. Medlemskabet betyder, at Samn Forsyning ApS overtager etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom, mod at du betaler vandafledningsbidrag (som inkluderer spildevandsafgiften).

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendomsejere i det åbne land skal ejendomsejere kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning. Læs mere på energistyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgning.

Ejer du en enkeltliggende ejendom i det åbne land og ændrer du væsentligt på dine afløbsforhold skal du indhente fornyet spildevandstilladelse ved kommunen.