Samn Forsyning ApS

Pr. 1. januar 2017 indtrådte Odder Spildevand A/S og Horsens vand A/S i et nyt fælles serviceselskab, kaldet Samn Forsyning ApS, hvor drift og administration blev samlet. Det betyder, at Samn Forsyning ApS varetager anlæg og drift af renseanlæg og kloakanlæg.

Samn Forsyning ApS står for alle opgaver, som vedrører selskabets aktiviteter herunder drift af tømningsordningen for bundfældningstanke, hvorimod alle myndighedsopgaver udføres af Odder Kommune.

Odder Kommune ejer aktierne i Odder Spildevand A/S og grundlaget for selskabets indtægter og virksomhed fastsættes i Betalingsloven. På grundlag af loven udfærdiges en betalingsvedtægt, som godkendes af Byrådet.

Læs mere på www.samn.dk