Drikkevand

Vandværker
I Odder Kommune forsynes de fleste borgere med drikkevand fra 18 private vandværker og 3 distributionsselskaber. Distributionsselskaber producerer ikke selv vand, men køber vand fra et andet vandværk.
Vandværkerne forsyner fra ca. 30 forbrugere og op til ca. 5000 forbrugere.

Vandråd
Vandværkerne i Odder Kommune har nedsat et råd, der kaldes Vandrådet i Odder Kommune.
Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem almene vandforsyninger i Odder Kommune. Vandrådet kan optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

På Vandrådets hjemmeside, www.oddervandraad.dk, kan du finde praktiske oplysninger om vandrådet og om vandværkerne i Odder kommune.

Vandkvalitet
De fleste borgere i kommunen forsynes med drikkevand fra et alment vandværk, hvor der løbende foretages analyser af drikkevandets kvalitet mv.
Kommunen skal i henhold til vandforsyningsloven føre tilsyn og kontrollere vandværkernes drikkevandskvalitet.
Hvis du får vand fra et alment vandværk, kan du finde information om drikkevandskvaliteten fra dit vandværk på Vandrådets hjemmeside