Indberetning af vandmængder og pejlinger

I Odder Kommune indvindes der grundvand til forskellige formål – f.eks. til drikkevand, markvanding og andre erhvervsformål.

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde til kommunen. Dette gælder dog ikke husstande, som har deres egen indvinding til husholdningsbrug.
Indberetningen af oppumpede vandmængder skal foretages én gang årligt, opgjort for perioden 1. januar til 31. december.

Indberetning af oppumpede vandmængder skal foretages digitalt senest 31. januar det efterfølgende år.

Indberet dit vandforbrug her
Enkelte vandværker skal indberette pejlinger. Det kan gøres her

Du kan finde vejledninger her:

Odder Kommune indberetter oplysningerne til staten senest 1. april. Data vil herefter være offentligt tilgængelige i Jupiter hos De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (geus.dk).