Indsatsplan

En indsatsplan er en handleplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i et indsatsområde sikres ved beskyttelse af grundvandsressourcen.
I Odder Kommune er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal planlægges indsatser i de kommende år frem til 2013:

Video om beskyttelse af grundvandet i indsatsområdet Hundslund. Videoen afspilles på Youtube
Videoen afspilles på Youtube