Vandforsyningsplan 2016

Vandforsyningsplan 2016 udgør grundlaget for Odder Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen i perioden 2016 - 2026. Med vandforsyningsplanen udstikker Byrådet rammerne for hvordan, vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune kan udvikle sig i planperioden 2016 - 2026.

Planen skal sikre, at kommunens borgere og erhvervsliv fortsat er sikret en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent

Vandforsyningsplan 2016 er vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Se Vandforsyningsplan 2016