Vandstandsovervågning i Stampmølle Bæk

Vandstandsstigninger i Stampmølle Bæk har resulteret i oversvømmelser langs vandløbet opstrøms Rådhusgade. Oversvømmelserne vurderes at have sammenhæng med en rist i indløbet til underføringen af vandløbet under Rådhusgade. På grund af ristegods giver vejunderføringen anledning til opstuvning, især ved kraftige afstrømninger som tø- eller skybrud. Der er installeret to separate systemer med ca. 160 m afstand for måling og alarmering ved vandstandsstigninger.

Ved sådanne afstrømninger bringer vandløbet grene og andet materiale med sig, og risten kan derfor blokeres i løbet af kort tid, netop som vandstanden stiger i vandløbet. Sker det, stiger vandstanden i vandløbet hurtigt, og det er vigtigt at få ristegodset fjernet hurtigst muligt.

Risten er nødvendig i indløbet, fordi der i underføringen er flere knæk på røret. Danner der sig en prop i røret, vil den ikke kunne fjernes, under høj vandstand.

Handelsfagskolen, som har ansvaret for vedligeholdelsen af risten, har i samarbejde med Odder Kommune i september 2015 opsat to vandstandsloggere med alarmfunktion for høj vandstand i Stampmølle Bæk.

Der er installeret to separate systemer med indbyrdes afstand på omkring 160 m for optimal sikkerhed. Overskrider vandstanden i vandløbet et vist niveau, udløses en alarm til beredskabet, som iværksætter en indsats ved risten.

Her kan du online følge vandstanden i vandløbet.

Se placering af Alarmer i Stampmølle Bæk på kortudsnit.