permanent genopdyrkningsret

Har du et areal, du ikke ønsker at dyrke men, hvor du gerne vil bevare retten til senere genopdyrkning, kan du med fordel anmelde det som halvkultur eller udyrket areal med permanent ret til genopdyrkning. Herved behøver du ikke fremadrettet at omlægge arealet for at hindre, at der udvikles beskyttet natur herpå. Selvom arealet efterfølgende skulle blive naturlignende kan det ikke registreres som § 3-beskyttet natur. 

Anmeldelsen skal ske til Odder Kommune på dette skema 

Ændringen gælder automatisk for arealer, som allerede har 15 års genopdyrkningsret. Så har du allerede 15 års genopdyrkningsret behøver du ikke anmelde det igen – medmindre du i mellemtiden har genopdyrket arealet helt eller delvist. Hertil bemærkes, at genopdyrkningsretten bortfalder for hele arealet, selvom kun en del af arealet genopdyrkes, jfr. vejledningen. 

BEMÆRK

Hvis arealet efterfølgende ønskes genopdyrket, skal dette anmeldes til kommunen. Når arealet opdyrkes (helt eller delvist) bortfalder genopdyrkningsretten på hele det anmeldte areal. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der allerede i dag er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere her