Ræve i haven

Mange ræve har taget ophold i villakvarterer, og har givet anledning til frygt for gener.
 
Skov- og Naturstyrelsen har sammen med Dyrenes Beskyttelse udgivet en folder, "Om at leve med byræve", der giver en række konkrete råd om, hvordan man kan undgå, at blive generet af de mange ræve. Folderen afliver desuden nogle af de mange myter, der findes om ræve, f.eks. at ræve smitter med hundegalskab, og at ræve tager vores katte og hunde. Folderen kan hentes her.
 
Der kan også søges råd og vejledning ved henvendelse til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent:
 
Naturstyrelsen, Søhøjlandet
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Vildtkonsulent Lars Bruun Hansen
E-mail: lbh@nst.dk
Direkte tlf. 72 54 39 44
Mobil tlf. 40 30 05 76
 
Ræven er omfattet af lov om jagt og vildtforvaltning og de tilhørende bekendtgørelser.
Ræve må jages fra den 1. september til 31. januar. I jagttiden må ræve jages af personer med gyldigt jagttegn, og på områder hvor jagt er tilladt.