Rotter

Du skal anmelde rotter her - Rotteweb virker IKKE i internetbrowseren i Windows 10 - Edge!

Digitale anmeldelser sendes direkte til bekæmperen som iværksætter bekæmpelsen af rotter. Bekæmpelse sker ikke hurtigere ved telefonisk henvendelse.

Kommunens rottebekæmper udfører bekæmpelse af rotter, altså i de tilfælde, hvor der faktisk er konstateret rotter. Den kommunale bekæmpelse er ikke forebyggende og det er herunder ikke lovligt at udlevere gift til privatpersoner.

Har du ikke mulighed for, at anvende den digitale anmeldelse kan du ved henvendelse til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, indenfor åbningstiden, få hjælp til at foretage anmeldelsen.

Har du et ønske om jævnlige fastlagte besøg, som skal forebygge mod rotter, bør du tegne en privat sikringsordning. Private sikringsordninger har til formål at standse rotterne før de bliver et problem. En sikringsordning indebærer, at du får et autoriseret firma til at sikre din ejendom mod rotter, dvs. inden der konstateres rotter.

Mere information om rottebekæmpelse: