Eksempler på Grønne initiativer

Banestien ved Hundslund

Borgerforeningen for Hundslund og Omegn har søgt puljen for Grønne initiativer, og modtaget tilskud til opstart af et forprojekt til et grønt partnerskab. Tilskuddet skal dække omkostningerne til en ekstern konsulent, der under forprojektet skal udarbejde en projektbeskrivelse med kortlægning af prioriterede idéer og perspektiver, samt et rammebudget, der efterfølgende kan danne grundlag for ansøgninger om økonomisk tilskud og myndighedstilladelser.

Krydsfelt Norsminde

Krydsfelt Norsminde repræsenteret af lokale borgere, foreninger og virksomheder ønsker at lave et forprojekt med en proces, som skal ende ud i et idé-katalog med forslag og idéer, der efterfølgende kan arbejdes videre med.  Et grønt partnerskab omkring udarbejdelse af et idé-katalog vil kunne medvirke til at beskrive områdets mange potentielle udviklingsmuligheder, generere selvstændige projekter og dermed kunne medvirke positivt for områdets udvikling generelt.
Krydsfelt Norsminde har modtaget tilskud fra puljen grønne initiativer til konsulentbistand.