Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplanen er grundlaget for kommunens planlægning og omfatter hele kommunen. Den beskriver dels Byrådets mål for udviklingen - f.eks. befolkningsudvikling og serviceniveau - dels Byrådets mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, landbrug osv.

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017. Kommuneplanen gælder i 12 år.