PCB - holdigt affald

PCB er en forkortelse af PolyChlorerede Biphenyler.

PCB er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som findes i visse byggematerialer og industrielle produkter. I byggeriet er det hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasser og betonmaling. Endvidere er PCB blevet anvendt i elektroniske komponenter som f.eks. kondensatorer.

Som følge af de gode tekniske egenskaber som PCB har, blev materialet anvendt i stor stil i bygge- og anlægsbranchen i perioden fra 1950 og frem til 1. januar 1977, hvor stoffet blev forbudt at anvende.

PCB anses for at være en farlig miljøgift, da stoffet kan optages i levende organismer og bliver ophobet i fødekæden. PCB kan påvirke immunforsvaret hos mennesker, og på sigt medføre alvorlige sygdomme.

Bortskaffelse af farligt PCB-holdigt affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Odder Kommune anviser affaldet til specialbehandling via modtagestation RenoSyd I/S. For mere information kontakt RenoSyd I/S på telefon 86525211.

Læs mere her om Håndtering af PCB-holdigt affald

Bortskaffelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Natur og Miljø, se Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.