Spildevandsafgift

Spildevandsafgiften bliver opkrævet sammen med din ejendomsskat og fremgår af ejendomsskattebilletten.
Afgiften bliver beregnet pr. m3 forbrugt vand. Vandforbruget får vi fra vandværket eller fra ejeren.
Taksten afhænger af, hvilken rensemetode, der er på din ejendom.

Se de forskellige takster på Samn Forsynings hjemmeside.