Styringsdialog med boligorganisationerne

Odder Kommune afholder hvert år en styringsdialog med boligorganisationerne beliggende i kommunen.

Formålet med styringsdialogen er ifølge lovgivningen at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

De vedtagne lovændringer betyder blandt andet, at styringen af det almene byggeri, i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Herunder, at boligorganisationerne skal udarbejde en årlig dokumentationspakke, som efterfølgende skal danne grundlag for en styringsdialog med kommunen.

Dokumentationspakken tager udgangspunkt i boligorganisationernes regnskaber og nøgletal omkring udlejning, administration, vedligeholdelse, beboerdemokrati mv.

Odder Kommune sørger for, at der holdes minimum et årligt styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen vil samtidigt udgøre et led i kommunens tilsyn med boligorganisationerne i kommunen

Referat fra fællesdialogmøde 2013