10 grunde ved Overskov, Odder vestby

Oversigtskort over grunde

 

 

Se udstykningsområdet fra drone

 

 

 

 

Følgende grunde er til salg

 

Lokalplan 1113

 

Nr. 19 
1.241 m²
775.000 kr.

Nr. 21 - reserveret af Home til og med den 29. juni 2017
1.288 m²
795.000 kr.

Nr. 23
907 m²
820.000 kr.

 

Nr. 46 
767 m²
800.000 kr.

Nr. 48 
829 m²
825.000 kr.

Nr. 50
942 m²
800.000 kr.

Nr. 52
955 m²
775.000 kr.

Nr. 54
1.260 m²
850.000 kr.

 

 

 

Købsaftale  

 

 

Det er ikke muligt at få adgang til grundene for at kunne lave egne undersøgelser, før efter overtagelsesdatoen den 1. august 2017.

 

 

 

Tillæg til salgsbetingelser 

 

 

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

 

 

 

Lokalplan 

 

 

Stampmøllebækken
Stampmøllebækken snor sig gennem landskabet i Odder vestby

 

 

 

Måleblad  

 

 

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

 

 

 

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel 

 

 

 

 

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter
Parcelkort med byggemodnet terrænkoter leveres umiddelbart inden overtagelsesdatoen, og offentliggøres her på denne hjemmeside.

 

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

 

 

 

Parcelkort med indmålt kloakforsyning

 

Parcelkort med indmålt kloakforsyning leveres umiddelbart inden overtagelsesdatoen, og offentliggøres her på denne hjemmeside. På nedenstående oversigtskort kan du se hvor kommunen forventer at kloakstikket indlagt. Terræn- og bundkoter er fra byggemodningsprojektet, hvorfor de kun er vejledende. 

 

 

Tinglysning af hovedkloakledninger ved Overskov nr. 19 og Overskov nr. 52.

 

I forbindelse med byggemodningen nedlægges der en regn- og spildevandshovedledning på Overskov 19 og Overskov 52. Placeringen af regn- og spildevandsledninger samt en tilhørende deklaration kan ses på overstående kloakplan og bliver tinglyst på parcellerne.

 

 

 

 

Byggeri hus
Her kan du bygge dit drømmehus

 

Koordinerende ledningsplan 

 

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

 

 

På grundene Overskov nr. 21, 23 og 54 ligger der et gammelt 10kv kabel. Kablet graves op og fjernes under byggemodningen af de 10 grunde.

 

Jordbundsundersøgelser

 

Geotekniske jordbundsundersøgelser med jordanalyse for parcelgrundene. 

 

 

 

 

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger
Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af lokalplansområdet nr. 1113. 

 

Alle parcelgrundene er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapport nr. (FHM 4980).  

 

 

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal kan derfor frigives til anlægsarbejder.

 

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes.

 

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2 )

 

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier

 

 

 

 

Supplerende oplysninger om det rekreative område nord for parcel udstykningen. 

 

Ved Snærildvej er der en gammel markovergang, som tidligere har været benyttet til at få adgang til de oprindelige markarealer. Den gamle markovergang fjernes i forbindelse med byggemodningen, og der etableres en ny markovergang umiddelbart nordvest for Overskov nr. 54, som anvist på nedenstående oversigtskort. Den nye markovergang skal give Odder Kommune og offentligheden adgang til det rekreative område umiddelbart nord for parcel udstykningen. 

 

 

I det rekreative område, nord for parcel udstykningen, er der opsat et dyr hegn. Området indenfor dyr hegnet bliver vedligeholdt af græssende køer i samarbejde mellem Odder Kommune og Odder Kogræsserforening. 

 

 

Ko ved Stampmøllebæk

 

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes her: 

 

 

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

 

Byens mæglere sælger grundene

 

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

 

 

 

Collage med borgerambassadører i Odder Kommune

 

Snak med en ambassadør
Besøg også vores tilflytterside for få meget mere at vide om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Ring eller skriv fx også til en af vores gode Odder-ambassadører. De kan fortælle dig, der overvejer at flytte hertil, hvorfor Odder er ret OK. Hør om institutioner, fritidsmuligheder og hvorfor de selv er flyttet hertil.