Byggeskadeforsikring

En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagligt skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet.

Ordningen blev indført efter en række sager, hvor forbrugeren ikke kunne få dækket eller udbedret skader, der var opstået i forbindelse med opførelsen af nybyggeri.

En byggeskadeforsikring giver tryghed til den, der får opført et nyt hus eller som køber eller lejer en nyopført / nyetableret lejlighed. Hvis der opstår en væsentlig byggeskade i det nye byggeri, giver byggeskadeforsikringen sikkerhed for, at det kan udbedres uden at få økonomiske konsekvenser for den pågældende.

Hvornår skal der tegnes byggeskadeforsikring
Der skal som udgangspunkt tegnes en byggeskadeforsikring for al ny bebyggelse, der skal anvendes til beboelse – hvad enten der er tale om opførelse af helt ny boligbebyggelse eller om etablering af nye boliger i eksisterende bygninger, som ikke tidligere var boliger.
Der findes enkelte undtagelser fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring. Dette gælder offentlige bygherre, som er dækket af Byggeskadefonden og en bygherre, som SELV står for det konkrete byggearbejde i forbindelse med opførelse af EGEN bolig.

Når du søger byggetilladelse
Ved ansøgning om byggetilladelse, skal der sendes dokumentation til kommunen for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring. Kommunen må ikke give en byggetilladelse, før dette er tilbud er modtaget.

Ved færdigmelding af et byggeri, skal der sendes dokumentation til kommunen for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring og at præmien er betalt.
Kommunen registrerer oplysninger om byggeskadeforsikring i Bygnings- og Boligregisteret (BBR.)
Hvis et byggeri tages i brug uden at bebyggelsen er forsikret, vil kommunen pålægge bygherren dagbøder, indtil der er tegnet en byggeskadeforsikring.

Vil du vide mere om byggeskadeforsikring
Du kan læse mere om byggeskadeforsikringen i den vejledning som Energistyrelsens har udarbejdet.  
Formålet med vejledningen er at fortælle om Energistyrelsens fortolkning af regelgrundlaget og dermed gøre bestemmelserne om byggeskadeforsikringen lettere tilgængeligt for brugere.  Du kan se vejledningen på Byggeskadeforsikring.