El, vand, gas, varme, kloak

Autorisationsforhold el, vand, gas og kloak
Byggearbejder, der omfatter udførelsen af installationer med el, vand, gas og kloak, må kun udføres af personer med den fornødne autorisation og uddannelse. Hvis arbejdet ikke udføres af en person med den relevante autorisation, vil arbejdet blive betragtet som ulovligt og kan være forbundet med betydelig risiko.

Der er visse former for mindre arbejder i forbindelse med installationer som kan udføres af dig selv. Du kan på Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside læse mere om, hvad der må udføres uden autorisation.

Når den autoriserede kloakmester er færdig med et byggearbejde, bør der til kommunen indsendes en kloakplan/tegning der viser den faktiske placering med ledninger på grunden (også kaldt "som udført"). Det er nemlig vigtig, at kommunen fremadrettet har tegninger til at udlevere, når der er problemer med en kloak.
Du kan læse nærmere autorisationsforhold mv. på hjemmesiden www.sik.dk.

Særligt vedr. kloak i Odder
Det er besluttet i Odder Kommune, at hovedkloak skal udluftes over tag og at man ikke må bruge de såkaldte ”vakuumventiler”. Beslutningen giver bedre mulighed afledning af spildevandet i ledningerne.