Hems

En hems er f.eks. en mindre afsats under loftet; anvendes eksempelvis til en soveplads eller oplag. En hems står i åben forbindelse med det rum, der er bygget i.

Hvad siger lovgivningen?
Efter reglerne i bygningsreglementet, betragtes en ”hems” kun som en hems, når den har et etageareal på indtil 4,5 m2.
Hvis hemsens etageareal bliver større end 4,5 m2, betragtes det som en indskudt etage og tæller med til husets etageareal og ejendommens samlede bebyggelsesprocent og skal i øvrigt leve op til alle regler til beboelsesrum med hensyn til dagslystilgang, rumhøjde og redningsåbninger mv.
Til gulvet i hemse medregnes kun det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige sider.

Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal på indtil 4,5 m2, men de må ikke være internt forbundne og adgangen til hemsene, skal ske separat.
Du kan læse mere om reglerne om hemse i bygningsreglementet.

Skal jeg søge byggetilladelse til en hems ?
Så længe hemsen ikke overstiger 4,5 m2, skal du ikke søge byggetilladelse. Det er fordi, den ikke medregnes i etagearealet. Bliver arealet større, betragtes den som en indskudt etage og så skal du søge byggetilladelse.

Du skal være særligt opmærksom på, at når en ”hems” (indskudt etage) gives et etagearealover 4,5 m2, betragtes den normalt som en ”etage”. I mange lokalplaner er der bestemmelser om, at bolig- eller sommerhusbebyggelsen kun opføres med 1 etage. Derfor skal du meget opmærksom på, at din hems forbliver en hems (under 4,5 m2) og ikke bliver til en ekstra etage.