Legeplads

Legepladser med offentlig adgang
På denne side kan du læse mere om hvilke regler der gælder, hvis I skal til at bygge en legeplads eller skifte legeredskaber på en eksisterende legeplads.

Reglerne gælder for jer som:

  • Grundejerforeninger
  • Boligforening
  • Ejerforening
  • Andelsboligforeninger

Indretning
Hvis I skal indrette en legeplads eller renovere en eksisterende legeplads, kræver det, at I søger om byggetilladelse. Hvis legepladsen er åben for alle, skal størrelsen og udformningen af legeredskaber og lignende være af en sådan karakter, at den er sikker at færdes på.

I kan læse mere om dette her:

Legeplads inspektion
Vi anbefaler, at I får en sagkyndig eller en rådgiver til at godkende leverandørens produkt. Ligeledes anbefaler vi, at I får lavet regelmæssig inspektion på legepladsen. Børnene må først bruge når kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til, at legepladsen må benyttes - (ibrugtagningstilladelse).

Ansvar for legeplads og personskader
I har som ejer af legepladsen ansvaret for, at den er lovligt indrettet, og I kan gøres ansvarlig for en personskade.

Kontakt os
Hvis I er i tvivl om jeres legeplads er godkendt eller har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte en af byggesagsbehandlerne.

Ændring af kontaktpersoner i grundejerforeningen
Sker der ændring af kontaktpersoner i jeres grundejerforening, vil vi gerne vide det. Henvendelse kan ske på e-mail: byggeri@odder.dk