Master og antenner - priser

Selvstændige teknikkabiner 200 kr./m2 med 25.000 kr. som minimum.

Antennemaster (inkl. tilhørende teknikhuse) med et mindste beløb på 30.000 kr. og et højdetillæg pr. meter over 15 m på 1.000 kr. Priserne er fastsat i marts 2010 og indeksreguleres med 3% pr. år. Priserne skal tillægges 25% moms.