Småbygninger under 10m2

Denne type byggeri kan opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse.

Regler
På hvert matrikelnummer kan der opføres indtil to småbygninger, når betingelserne i nr. 1 -6 er opfyldt:

  1. Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2
  2. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m
  3. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn
  4. Der må ikke udføres vinduer og døre mod naboskel, såfremt bygningen ligger nærmere naboskel end 2,5 m (I sommerhusområder 5 m. fra naboskel)
  5. De bygninger (udhus, garage, carport, drivhus ol.) der ligger tættere på naboskel end henholdsvis 2,5 m og 5 m. (sommhusområde) må mod naboskel maksimalt tilsammen have en samlet længde på 12 m.
  6. Tagvand skal holdes på egen grund.

Der kan i de enkelte by- og lokalplaner være andre regler for disse småbygninger – det skal du huske at tjekke.
Småbygninger, som overholder ovenstående, kan opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse.