Tjekliste - privat

Når du skal forberede en byggeansøgning, er det meget vigtigt at du tjekker alle regler, tinglysningen samt fredninger ol.
På bl.a. nedenstående links kan du søge din ejendom og finde, hvad der gælder for netop din ejendom.

 1. Find en god byggerådgiver – Det er dit ansvar som ejer at dit byggeri at overholder lovgivningen – herunder bygningsreglementet, lokalplan og byplanvedtægter. Odder Kommune anbefaler at du finder en god byggerådgiver
 2. Er det en ansøgning eller en anmeldelse du skal sende?
 3. Kræver dit projekt en byggeskadeforsikring? – se Vejledning om byggeskadeforsikring
 4. Angiv tydeligt i din ansøgning, hvilken type byggeri det handler om
 5. Tjek Tinglysningen og kommunens kort for eventuelle begrænsninger på din ejendom i form af servitutter og lokalplaner
 6. Læs lokalplan og deklarationer grundigt igennem – selvom de er gamle, gælder de stadig
 7. Du kan bestille tegninger af din ejendom i vores arkiv – kontakt byggeri@odder.dk Med tydelig angivelse af hvilken adresse og hvilke tegninger det drejer sig om
 8. Tjek om din ejendom er omfattet af bygge– eller beskyttelseslinjer. Se bl.a. tinglysning.dk, Odder Kommunes digitale kort og luftfotos,
  Plansystem.dkArealinformation
 9. Er din hus bevaringsværdigt? Hvis du er i tvivl kan du kigge på Kulturstyrelsens hjemmeside - Kulturstyrelsen
 10. Husk at orientere dine naboer om dit byggeprojekt. Hvis du informerer dem i god tid kan det forebygge tvister
 11. Alle tegninger, kort og billeder du sender til kommunen skal højst være i A3 format og hvis du sender digitalt skal formatet altid være i pdf
 12. Send en komplet ansøgning første gang – det sparer en masse tid.

Relevante sider
tinglysning.dk
Odder Kommunes digitale kort og luftfotos
Arealinformation
Kulturstyrelsen