Hegnsyn

Kontakt

Titel Navn Adresse Telefon Mail
Formand Jørgen Groftved Egholmparken 56, 8300 Odder 8656 0957/ 2851 5206 groftved@turbopost.dk
Plantekyndig Michael Rosenberg Aaparken 3, 1. th., 8300 Odder    
Bygningskyndig Hans Bach Christensen Vandværksvej 7, 8300 Odder    
Hegnsynssekretær Bente Visby Høeg Rådhusgade 3, 8300 Odder  8780 3474

bente.hoeg@odder.dk

Spørgsmål vedrørende hegnsloven kan besvares ved henvendelse til sekretariatet eller formanden for hegnsynet, hvor der dog gøres opmærksom på, at der ikke kan ske vejledning / rådgivning om aktuelle sager. Anmodning om afholdelse af hegnsyn skal foretages skriftligt og skal ligeledes stiles til sekretariatet. For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag på 1.806 kr., når hegnssagen er afsluttet. Det er Hegnsynet der afgør, hvem der skal betale vederlaget. Grundreglen er, at den som hegnsynssagen går imod, betaler vederlaget.

Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 720 kr. Vederlaget betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen. Her kan du hente skema til brug for begæring om hegnsyn.

Er du interesseret i selv at orientere dig om de gældende regler, kan det anbefales at låne Hegnsloven med kommentarer på biblioteket eller at søge oplysninger på Internettet under adresserne: