Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse
Hvis du vil bygge på en grund beliggende i landzone, skal du søge og opnå en landzonetilladelse. I visse tilfælde giver lovgivningen ikke mulighed for at bygge nyt i landzonen.

Når du vil søge om landzonetilladelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til kommunen vedlagt relevante oplysninger og tegninger (situationsplan, facadetegninger og oplysninger om materialevalg). Skemaet til Ansøgning om landzonetilladelse kan downloades her

Kommunen vurderer i den konkrete sag, om der skal afholdes en nabohøring. I høringsfasen har dine naboer mulighed for at komme med bemærkninger til kommunen. Kommunen kan lade disse indgå i den endelige behandling for en tilladelse.

Når kommunen har behandlet din ansøgning om landzonetilladelse, vil du modtage et brev herom. En landzonetilladelse kan være forbundet med særlige vilkår omkring dit byggeri og om, hvor du må bygge, så dit byggeri passer til resten af landsbyen eller omgivelserne.

Hvis der kan gives en landzonetilladelse, vil denne blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Odder Avis. Landzonetilladelsen sendes også i kopi til en række klageberettigede organisationer.

Landzonetilladelsen må først udnyttes, når klagefristen på 4 uger er udløbet. Du vil modtage et brev fra kommunen, når klagefristen er udløbet, og om der er indkommet klager over kommunens afgørelse. Her finder du Vejledning om klagebestemmelserne.