Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 5036 for et boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand

Byrådet har på møde den 24.4.2017 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 5036 for et boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand i offentlig høring.

Læs mere

Vedtagelse af lokalplan nr. 3033 for et sommerhus på Østpassagen 9 ved Rude Strand

Byrådet har på møde den 24.4.2017 vedtaget lokalplan nr. 3033 for et sommerhus på Østpassagen 9 ved Rude Strand.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse - opførelse af garage på 60 m2

Petersholmsvej 185, 8350 Hundslund, matr. nr. 4 b Oldrup By, Hundslund

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Grobshulevej 122, 8300 Odder, matr. nr. 39 b Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage / stald

Trustrupvej 20, 8350 Hundslund, matr. nr. 7 b Trustrup By, Hundslund

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Kystvejen 245, 8300 Odder, matr. nr. 15 a Kysing By, Saksild

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af anneks til eksisterende beboelse

Hesselbjergvej 15, 8300 Odder, matr. nr. 14 l Randlev By

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget, Grobshulevej 348, 8300 Odder - skift i dyretype

Afgørelse efter §29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug på Grobshulevej 348, 8300 Odder.

Læs mere

Husdyrbruget, Rude Havvej 25, 8300 Odder – skift i dyretype

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om skift i dyretype efter §29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug på Rude Havvej 25, 8300 Odder. Det anmeldte vurderes, at opfylde betingelser i bekendtgørelsen, og derudover ikke at påvirke natur og miljø væsentligt og kan derfor bringes til udførelse.

Læs mere

Natur

Industrivirksomhed

Udkast til Miljøtilsynsplan 2017-2021 for Odder Kommune

I henhold til Tilsynsbekendtgørelsens skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug omfattet af bekendtgørelsen. Planen opdateres mindst hvert 4. år

Læs mere

Vandløb

Offentlig høring af vandløbsrestaureringsprojekt i Odder Å

Offentlig høring vedr. restaurering og regulering af vandløb i forbindelse med fjernelse af faunaspærringer i Odder Å ved Rathlousdal, Skægs Mølle og Fillerup.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Foroffentlig høring

Affald

Bestyrelsen for Renosyd I/S har fremsendt tillæg til Affaldsplan 2014-18 til godkendelse hos interessentkommunerne

Læs mere