Odder Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af et vandhul på ca. 1200 m2 på Kongshuvej 68B, matr. 2a Rathlousdal Hgd., Odder

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Tilladelsen kan ses her.

Ansøgningsmaterialet kan ses her