Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

Kystdirektoratet har i forbindelse med ansøgningen dispenseret fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser omkring strandbeskyttelse. Odder Kommune dispenserer med afgørelsen fra Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttelse af visse naturtyper.

Afgørelsen kan ses her.

Frist for indsigelse er fire uger efter annonceringen den 23. juni, senest den 21. juli 2017.