Tilladelse til opsætning af badebro ved Spøttrup Strand

Odder Kommune har meddelt tilladelse til at opsætte en badebro ved Spøttrup Strand mellem Spovevej og Mågevej ud for matr. nr. 1i Spøttrup By, Halling. Badebroen opsættes af Spøttrup Strands Grundejerforening og erstatter en tidligere badebro.

Se afgørelsen her

klagefristen udløber den 17.7.2017.