Offentlig høring om Planstrategi for udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

På baggrund af den moderniserede Planlov, der blev offentliggjort den 15.6.2017, har kommunerne fået bedre muligheder for at fremme vækst og udvikling i kystnærhedszonen.

De muligheder, der er relevante for Odder Kommune er at:

  • Udpege udviklingsområder, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling.
  • Udlægge 6.000 nye sommerhusgrunde på landsplan, mod at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

Byrådet har derfor på møde den 7.8.2017 vedtaget Planstrategi for et nyt udviklingsområde ved Assedrup og to nye sommerhusområder ved Saksild Strand og Rude Strand. Derudover omhandler Planstrategien også 2 kommuneplanlagte områder ved Saksild og Amstrup, der ønskes tilbageført til landzone.

Med planstrategien tages ikke stilling til et konkret projekt, men alene et arealudlæg for at fremtidssikre Odder Kommune.

Offentlig høring i 8 uger

Planstrategien sendes i offentlig høring fra den 8. august 2017 til den 3. oktober 2017.

Hvis du vil vide mere

Du kan se planstrategien på http://kommuneplan2017.odder.dk/ eller på plansystem.dk.

Skriv til os

Du kan sende dine bemærkninger direkte til os på mail plan@odder.dk eller til Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder.
Hvis du vil være sikker på, at dine bemærkninger kommer med i det videre arbejde, skal de være os i hænde senest tirsdag den 3. oktober 2017.

Den videre proces

Når offentlighedsfasen er slut, vil de modtagne bemærkninger blive behandlet i Byrådet. Byrådet vil på den baggrund tage stilling til, om der skal ske ændringer af Planstrategien.

Der er tale om en lang proces. Når kommunen har vedtaget en planstrategi skal Erhvervsministeriet behandle og tage stilling til ansøgningen. Derefter udarbejder og offentliggør Erhvervsministeriet et forslag til landsplandirektiv med høring i 8 uger.

Først herefter kan Byrådet indarbejde de nødvendige ændringer i kommuneplanen med en høring i 8 uger. Der er altså tale om en 2-3 årig proces, inden der kan igangsættes en mere detaljeret planlægning som lokalplanlægning.