Klimatilpasningsplan

Klimaet er under forandring, og det skal vi som kommune forholde os til. Vi må forvente mere nedbør, flere skybrud og havvandsstigninger. Derfor har vi udarbejdet en klimatilpasningsplan, hvor vi har kortlagt, hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke grundvand, overfladevand og havvand.

Kortlægningen skal blandt andet synliggøre, hvor vi kan forvente, at der vil komme oversvømmelser, hvis vi ikke gør noget.

Herefter skal vi finde frem til konkrete løsninger og en prioriteret handleplan for at minimere oversvømmelserne.


Oversvømmelse ved sommerhus i Saksild

Som borger eller virksomhed kan du også sikre din bolig/virksomhed mod oversvømmelser med nogle få tiltag. Få gode råd og tips til sikring af din bolig/virksomhed