Sæler, marsvin og hvaler

Det hænder, at der strander døde sæler og marsvin på strandene.

Står du i en situation, hvor et dyr er i nød, kan du hele døgnet alle dage i året ringe og få hjælp hos Dyrenes Vagtcentral.

Døde sæler
Hvis du finder en død sæl på stranden, så kontakt:

Odder Kommune, Vej & Park, tlf. 87 80 36 63
Oplys gerne nummeret på stranden, da det kan hjælpe med at lokalisere den.


Forladte unger
Hvis du finder en forladt sælunge, så kontakt;
Vildtkonsulent Lars Bruun Hansen
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
E-mail: lbh@nst.dk
Direkte tlf. 72 54 39 44
Mobil tlf. 40 30 05 76

Zoologisk Museum i København har sammen med Fiskerimuseet stået for projektet: "Fokus på hvaler i Danmark". Hjemmesiden om hvaler vedligeholdes "på lavt blus". Læs om projektet på hjemmesiden: hvaler.dk

Zoologisk Museum er fortsat interesseret i oplysninger om havpattedyr i Danmark. Har du en usædvanlig observation, kan du kontakte Fiskeri- og Søfartsmuseet, der tager sig af indsamling og registrering. Statens Naturhistoriske Museum skal udelukkende kontaktes i tilfælde af strandede store hvaler.

Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
Telefon 7612 2000