Om Kvalitetsstyring

Odder kommune har vedtaget et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet med tilhørende bekendtgørelse.

Der fastsættes i loven en række krav til kommunernes kvalitetsstyringssystem, som i detaljer fremgår af bekendtgørelsen.
Efterlevelsen af kravene til Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem sikres gennem en række procedurer vedrørende kommunens sagsbehandling inden for natur- og miljøområdet såvel som en række administrative forhold af tværgående art.
Et vigtigt element er overvågning af systemet med henblik på løbende forbedringer. Effektiviteten af denne overvågning bekræftes ved såkaldt ekstern audit, hvilket betyder, at kommunens kvalitetsstyringssystem overvåges af udefra kommende neutrale eksperter (auditorer fra et akkrediteret certificeringsorgan), idet kravet er, at kommunens natur- og miljøadministration skal være certificeret.
Der er ligeledes krav til offentliggørelse af det kommunale kvalitetsstyringssystems præstationer (indsats og resultater), hvilket vil føre til stor åbenhed om og gennemsigtighed i varetagelsen af natur- og miljøadministrationens opgaver.
Kvalitetsstyringssystemet er gældende for hele kommunens natur- og miljøforvaltning.
 
Kvalitetshåndbog – procedurer for sagsbehandlingen:
Kvalitetshåndbogen består af en række procedurer som er opdelt på 3 niveauer:
- Ledelsesprocesser: Procedurer med blandt andet politikker og målsætninger
- Kerneprocesser: Procedure for sagsbehandling på natur og miljøområdet.
- Støtteprocesser: Procedurer for dokumenthåndtering, kompetencestyring og hvordan der arbejdes med forbedringer. 
 
Du kan læse mere om systemets indhold herunder kvalitetspolitik og mål.

Evaluering af kvalitetssystemet:
Der skal hvert år udarbejdes en evaluering af kvalitetshåndbogens effektivitet.

Certificering
Loven stiller krav om, at kommunernes kvalitetsstyringssystem skal være certificeret, og Odder kommune har derfor fået kvalitetsstyringssystemet auditeret af FORCE Certification. Kvalitetsstyringssystemet blev den 18. December 2009 endelig certificeret.   Se certifikatet.

Systemet kontrolleres ved årlige overvågningsaudits. Der er senest foretaget overvågningsaudit den 27. oktober 2011.

Aktindsigt
Alle har ret til aktindsigt i kvalitetshåndbogens procedurer i henhold til de almindelige regler for aktindsigt. Anmodning om aktindsigt i kvalitetshåndbogens procedurer kan sendes til Odder Kommune på mail: miljoe@odder.dk