Bjørneklo

Bjørneklo

Baggrund for indsatsplan
I september 2007 vedtog Odder Byråd en Indsatsplan dvs. en koordineret og langsigtet bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i hele kommunen. Den vedtagne indsatsplan forpligter både kommunen og kommunens grundejere til at bekæmpe bjørneklo på egne arealer. Bjørnekloen er en skadelig invasiv planteart og er uønsket, fordi den fortrænger det naturligt hjemmehørende plante- og dyreliv og fordi den er giftig for mennesker. Indsatsplanen gælder for 11 vækstsæsoner 2007-2017. Formålet med indsatsplanen er, at ingen kæmpe-bjørneklo i indsatsområdet på noget tidspunkt må sprede frø, og at alle planter på sigt skal dø.

Bjørnekloen har bredt sig over hele landet. Den trives i næsten alle naturtyper og hver plante producerer ca. 20.000 frø. Med sin hurtige vækst, usædvanlige højde og sit store bladareal er bjørnekloen i stand til at overskygge de fleste hjemmehørende plantearter, som dør i kampen om lyset. Udover de økologiske problemer, repræsenterer kæmpe-bjørnekloen også en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker. Plantens saft er giftig; i kontakt med huden og i kombination med sollys medfører saften alvorlige forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner på huden. Særligt børn kan være i fare, da de store planter kan virke tiltrækkende under leg og de hule stængler kan bruges som pusterør.
 
Bjørneklo har løbende været bekæmpet på offentlige arealer i Odder Kommune. Grunden til, at der fortsat er en stor udbredelse af bjørneklo, er dels at bekæmpelsen ikke har været koordineret og dels at ikke alle private lodsejere har bekæmpet planten på deres jord. For at sikre udryddelse af kæmpe-bjørneklo er det nødvendigt at bekæmpelsen koordineres på alle arealer, både private og offentlige.

Nedenfor kan du læse om, hvordan du kan bekæmpe bjørnekloen og hvordan du kan anmelde bjørnekloen.