Sommerfugle

Sommerfugle ved Amstrup
Landskabet omkring Amstrup er meget varieret. Der er sandjord med tørre bakker, der er frodig eng og mose, ellesump, rørskov, fugtige områder og strandenge, løv- og nåleskov. Alt sammen danner det grundlag for en rig og varieret flora, som igen er betingelsen for et rigt insektliv.

Flemming Naabye, der som hobby har beskæftiget sig med indsamling og registrering af sommerfugle siden 1952, har udarbejdet en udførlig rapport over sommerfuglefaunaen i området omkring Amstrup.

Det er også Flemming Naabye, der har taget disse billeder af sommerfugle ved Amstrup:

Odder Kommune har modtaget en ny revideret rapport fra Flemming Naabye der dækker perioden 1989 – 2013. I perioden er der registreret 612 arter af storsommerfugle i det undersøgte område. Af disse kan de 541 arter, med rimelig sikkerhed, siges at være fastboende i området. Det er næsten 2/3 af de i Danmark hjemmehørende arter, hvilket gør Amstrup, Amstrup Enge og Uldrup Bakker til et unikt område med hensyn til storsommerfugle.

Du kan her læse hele rapporten over sommerfuglefaunaen