Grundvand

Grundvand dannes ved nedsivning af nedbør. Nogle steder giver naturen mere grundvand end andre steder.
Det afhænger af, hvor meget nedbør der falder, og hvor meget der fordamper, opsuges af plantevæksten eller løber overfladisk ud i vandløb, søer og havet.

Du kan se filmen "Vandets kredsløb - fra regndråbe til drikkevand"