Mulige fejl i dræn og rørlagte vandløb

Som lodsejer kan du undersøge følgende:

• Hvor gamle er rørene? Kunne det tænkes, at de er ved at være udtjente?
• Hvilken type rør er anvendt? Ler, beton, plastik?
• Hvordan hænger rørene sammen: Er de blot stødt op til hinanden, er der muffer, eller er det hele plastrør?
• Er rørledningen blevet vedligeholdt (repareret, spulet eller rodskåret) for nyligt? Trænger rørledningen til at blive vedligeholdt, eller kunne rørledningen have taget skade i forbindelse med vedligeholdelsen?
• Er der skarpe knæk på rørledningen? De skarpe knæk udgør sårbare steder på rørledningen.
• Er rørudløbet frit eller helt eller delvist dækket af mudder?
• Er der våde pletter eller små søer i lavninger, der viser, at rørledningen kan være stoppet eller faldet sammen?
• Er der opstået huller i jorden over ledningen, som kan vise, at rørledningen er faldet sammen?
• Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet? Det viser, at der er stoppet mellem de to brønde.
• Er brøndene fyldt med sand eller jord?
• Står der træer over eller i nærheden af rørledningen, så der er risiko for rødder i rørledningen.
• Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil jordbund, så der er risiko for sætninger?
• Kan rørledningen have sat sig eller kan rørene være gået fra hinanden?
• Ligger rørledningen i pløjelaget, så de store landbrugsmaskiner kan have skadet rørledningen?
• Er jorden frossen, så vandet ikke kan trænge ned til rørledningen?
• Har der været foretaget reparationer eller foretaget gravearbejde i nærheden af rørledningen for nylig, så der kunne være sket skader på rørledningen?
• Er der tilsluttet dræn, tagvand o.l. til rørledningen for nyligt, som kan belaste rørledningen mere end tidligere?
Entreprenører har mulighed for at foretage forskellige undersøgelser og reparationer i rørlagte vandløb:
• TV-inspektioner
• Spulinger
• Rodskæring
• Sugning af brønde
• Etablering af brønde
• Udskiftning af delstrækninger