Vandstandsalarm ved Stampmølle Bæk

Der har gennem tiden desværre været en række oversvømmelser langs Stampmøllebæk opstrøms Rådhusgade. Oversvømmelserne sker ofte, fordi en rist i vandløbet inden rørunderføringen under Rådhusgade stopper til ved kraftige afstrømninger som fx ved tø- eller skybrud.

Ved sådanne afstrømninger tager  vandløbet grene og andet materiale med sig, og risten kan derfor stoppe til meget hurtigt netop som vandstanden stiger i vandløbet. Hvis det sker, stiger vandstanden meget hurtigt, og det er vigtigt at få risten rengjort hurtigst muligt.

Risten skal være foran indløbet. Der er flere knæk på røret, og hvis der kommer en prop inde i røret, vil den være umulig at fjerne, mens der er høj vandstand.

Handelsfagskolen, som har ansvaret for vedligeholdelsen af risten, har i samarbejde med Odder Kommune i september 2015 opsat vandstandslogger med alarmfunktion i Stampmølle Bæk.

Der er installeret to separate systemer med ca. 160 m afstand for optimal sikkerhed.

Har kan du online følge vandstanden i vandløbet.

Når vandstanden i vandløbet når over et bestemt niveau, udløses en alarm til beredskabet, som kan iværksætte en indsats ved risten.

Se også oversigtskort over Alarmer i Stampmølle Bæk.