Nyheder på Teknik & Miljøområdet

Opdatering af § 3-beskyttede naturarealer efter sommerens naturtilsyn.

Odder Kommune foretager hvert år naturtilsyn på et udsnit af kommunes beskyttede naturarealer, idet alle naturarealer gennemgås ca. hvert 5. år.

Læs mere