Opdatering af § 3-beskyttede naturarealer efter sommerens naturtilsyn.

Formålet med naturtilsynet er, at ajourføre naturarealernes afgrænsning og naturtilstand. Tilsynet kan også medføre udpegning af nye naturarealer.

Tilsynet i 2017 er afsluttet og indberettet til Danmarks Miljøportal www.arealinfo.dk. Her kan alle se den seneste afgrænsning af de udpegede beskyttede naturarealer.

I 2017 har Miljøstyrelsen lanceret en ny gratis tjeneste ”Din natur” www.dinnatur.dk , der giver viden om beskyttet natur direkte i indbakken. Her kan du abonnere på ændringer af §3-beskyttede naturarealer indenfor et udvalgt område. Du vil modtage en mail, hvis kommunen foretager ny registrering, retter i afgrænsninger, ændrer naturtype i eksisterende registreringer eller helt annullerer tidligere registreringer.

Er du i tvivl om mulig beskyttelse af et naturareal, skal du spørge kommunen inden du ændrer på forholdene i området, da det kan være beskyttet natur som bare ikke er registreret. Beskyttelsen af naturen er den samme, uanset om arealet er registreret som beskyttet natur på Miljøportalen eller ej.